Antioxidant properties:
https://doi.org/10.1038/nm1577
https://doi.org/10.1016/bs.mie.2014.11.038
https://doi.org/10.1248/jhs.52.817
https://doi.org/10.3164/jcbn.09-100
https://doi.org/10.3109/10715760903468758
https://doi.org/10.3109/10715762.2012.689429

Anti-inflammatory properties:

https://doi.org/10.1186/1476-9255-9-2
https://doi.org/10.1186/2045-9912-2-27
https://doi.org/10.1186/2045-9912-1-24
https://doi.org/10.1016/j.intimp.2014.06.001
https://doi.org/10.1016/j.burns.2014.07.012

Benefits for sports lovers:
https://doi.org/10.3810/pgm.2014.09.2813
https://doi.org/10.1186/2045-9912-2-12
https://doi.org/10.23736/S0022-4707.17.06883-9

Relieving allergies symptoms:
https://doi.org/10.1186/s40733-018-0040-y
https://doi.org/10.1155/2013/538673

Reducing blood cholesterol and glucose level:
https://doi.org/10.1210/jc.2015-1321
https://doi.org/10.1194/jlr.M036640
https://doi.org/10.1016/j.nutres.2008.01.008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23448206
https://doi.org/10.1038/oby.2011.6
https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2008.10.156

Benefits patients undergoing chemo or radiotherapy:
https://doi.org/10.3892/or_00001006
https://doi.org/10.1007/s11604-011-0588-4
https://doi.org/10.1007/s00280-008-0924-2
https://doi.org/10.1186/2045-9912-1-11

 

Alleviate symptoms of neurodegenerative conditions such as Parkinson’s or Alzheimer’s:
https://doi.org/10.1016/j.neulet.2009.02.016
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007247
https://doi.org/10.1186/2045-9912-2-15
https://doi.org/10.1016/j.brainres.2010.02.046
https://doi.org/10.4172/2329-6895.1000189
https://doi.org/10.1002/mds.25375

 

Benefits on skin:
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0061696
https://doi.org/10.1186/2045-9912-3-20
https://doi.org/10.1186/2045-9912-2-14
https://doi.org/10.1155/2013/538673
https://link.springer.com/article/10.1007/s13273-013-0003-6
https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2011.09.006
https://doi.org/10.1016/j.burns.2014.07.012
https://doi.org/10.1248/bpb.b14-00220